Ανακοίνωση για το σφράγισμα της καντίνας στο Λαφονήσι, εξέδωσε ο Δήμος Κισάμου.

Στην ανακοίνωσή του αναφέρει τα εξής:

«Οι Δήμοι Καντάνου – Σελίνου και Κισάμου έχουν υιοθετήσει εδώ και καιρό πρωτοποριακό σχεδιασμό προστασίας, αναβάθμισης και διαχείρισης της διεθνώς αναγνωρισμένης περιοχής Λαφονησίου. Αυτή η προσπάθεια, μοναδική για την Ελλάδα, υποστηρίζεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, το Μ.Α.Ι.Χ., την Περιφέρεια και άλλους φορείς, σε συμφωνία με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Από φέτος, ξεκίνησε η εφαρμογή μέτρων που προβλέπονται από την Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη του 2018 και το σχετικό Σχέδιο Διαχείρισης. Τα κυριότερα μέτρα που έχουν εφαρμοστεί από το Δήμο Κανδάνου – Σελίνου και Κισσάμου είναι:

• Περιορισμός των ομπρελών και των καθισμάτων σε ποσοστό 70%, με αποτέλεσμα το 90% της παραλίας να είναι διαθέσιμο για το κοινό.

• Απομάκρυνση των οχημάτων από τον κύριο πυρήνα της περιοχής και του οικοτόπου προτεραιότητας 2250* της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

• Τοποθέτηση μπάρας πρόσβασης με τη σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος.

• Εφαρμογή περιβαλλοντικών και λειτουργικών μέτρων, όπως υποδομές για ΑμεΑ και ξύλινοι διάδρομοι προσέγγισης στην παραλία.

Πρόσφατα έγιναν έλεγχοι στην εν λόγω περιοχή από τις αρμόδιες υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων και το ΣΔΟΕ χωρίς οποιοδήποτε αρνητικό αποτέλεσμα.

Στις 05-08-2023 την περιοχή επισκέφτηκε πάλι το ΣΔΟΕ, οπότε και ανέφερε ότι διαπίστωσε παραβάσεις στην καντίνα μη έκδοσης 15 αποδείξεων συνολικής αξίας 37,5 ευρώ.

Σύμφωνα με τους υπεύθυνους της δημοτικής επιχείρησης έχουν εκδοθεί οι εν λόγω αποδείξεις και τούτο θα αποδείξουμε ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων».