Τεχνική σύσκεψη στον Ο.Α.Κ. για το Φράγμα Βαλσαμιώτη

Τεχνική σύσκεψη στον Ο.Α.Κ. για το Φράγμα Βαλσαμιώτη

       

Τεχνική σύσκεψη για την πορεία των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη, στο πλαίσιο της μελέτης που χρηματοδοτεί με ιδίους πόρους ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης, για την «Αποκατάσταση του Φράγματος Βαλσαμιώτη» στα Χανιά, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 17/8/2022, στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Κ. στην Αγυιά, ύστερα από πρωτοβουλία του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ. Άρη Παπαδογιάννη.

Στην διάρκεια της συνάντησης,  στην οποία συμμετείχαν, τόσο ο Διευθυντής Υδραυλικών Έργων του Ο.Α.Κ., κ. Μάρκος Πατρελάκης, όσο και ο ανάδοχος της εταιρίας «ΤΟΞΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που έχει αναλάβει σε συνεργασία με Τεχνικό Σύμβουλο, την εκπόνηση της απαραίτητης μελέτης,

έγινε ιδιαίτερη αναφορά στις «Γεωτρήσεις και Δοκιμές Εισπίεσης για τον καθορισμό των εργασιών στεγάνωσης του Φράγματος», οι οποίες όπως έγινε γνωστό,  βρίσκονται πλέον στο τελικό τους στάδιο.

«Ήδη έχουν γίνει σημαντικές γεωτρήσεις και δοκιμές εισπίεσης και απομένει μια ακόμη γεώτρηση σε σημείο που έχει υποδειχθεί. Στη συνέχεια,  με την βοήθεια του Τεχνικού Συμβούλου, θα προχωρήσουμε – με ιδίους πόρους του Ο.Α.Κ. – και με την συνεργασία της αρμόδιας Διεύθυνσης Υδραυλικών Έργων, στην οριστικοποίηση της Μελέτης αλλά και στην έκδοση των Τευχών Δημοπράτησης ώστε να διασφαλιστεί η απαραίτητη χρηματοδότηση, για την αποκατάσταση του έργου» ανέφερε μετά το πέρας της σύσκεψης ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης, κ. Άρης Παπαδογιάννης.