μουσικά δικαιώματα

Το ΕΒΕΧ ενημερώνει για την αίτηση απόκτησης άδειας χρήσης μουσικών δικαιωμάτων

Το Επιμελητήριο Χανίων ενημερώνει τα μέλη του ότι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος, ως φορέας που αντιπροσωπεύει το σύνολο των ελληνικών Εμπορικών και Βιομηχανικών Επιμελητηρίων και σε συνεργασία με τον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ – ΑΥΤΟΔΙΑΧΕIΡIΣΗ (AUTODIA) στοχεύει μέσω μιας ολοκληρωμένης διαδικτυακής πλατφόρμας, να προσφέρει την δυνατότητα στα ταμιακώς ενήμερα μέλη των Επιμελητηρίων, που χρησιμοποιούν στο εργασιακό τους περιβάλλον μουσική, να αποκτούν γρήγορα και εύκολα την άδεια