δεξαμενή ύδρευσης

Στην τελική ευθεία η κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στον Άγ. Ιωάννη Σφακίων

Στα πλαίσια της προγραμματικής σύμβασης που έχουν υπογράψει ο Δήμος Σφακίων και ο Ο.Α.Κ. Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «Συνολική μελέτη αξιοποίησης υδάτινου δυναμικού Δήμου Σφακίων» παραδόθηκε χθες ο πλήρης φάκελος (μελέτη, τεύχη δημοπράτησης) για το έργο «Νέα δεξαμενή ύδρευσης οικισμού Αγίου Ιωάννη του Δήμου Σφακίων». Η μελέτη αποτελεί τμήμα του έργου «Μελέτη κατασκευής δύο υδατοδεξαμενών στους οικισμούς Άγιο Ιωάννη και Καλλικράτη». Περιλαμβάνεται στο κόστος «πρόσθετων δαπανών διοίκησης και