«Ο εθελοντισμός και η συμμετοχή σε ομάδες που αναδεικνύουν προβλήματα ενώ παράλληλα βοηθούν καρκινοπαθείς συμπολίτες μας και εκδηλώνουν φιλανθρωπική δράση είναι αξίες που αντικατοπτρίζουν τον πυρήνα της ανθρώπινης αλληλεγγύης και αλτρουϊσμού.

Αυτές οι αξίες έχουν μεγάλη σημασία στη σημερινή κοινωνία. Αξίες όπως η αλληλεγγύη, η ενίσχυση της κοινότητας, η ευαισθητοποίηση, η ανάπτυξη χαρακτήρα και δεξιοτήτων, η ενθάρρυνση της κοινωνικής αλλαγής επί τη βάσει ενός κοινωνικού κράτους και η επίτευξη συμπεριληπτικότητας και ισότητας μπορούν να δημιουργήσουν έναν κόσμο που θα έχει περισσότερη αγάπη, στήριξη και ελπίδα στοχεύοντας σε ένα καλύτερο μέλλον.

Όλα αυτά ονειρεύονται και προσπαθούν να πετύχουν, κυνηγώντας τα αγόγγυστα καθημερινά οι υπέροχοι άνθρωποι στους οργανισμούς τους οποίους επισκέφτηκα αυτές τις ημέρες, δηλαδή το Κύτταρο Χαλέπας, τον Ορίζοντα και το Συσσίτιο της Σπλάντζιας. Είμαι και θα είμαι δίπλα σας για ό,τι χρειαστείτε».