– Αντί στεφάνου, να κατατεθεί δωρεά εκ μέρους του Προέδρου και των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου Πλατανιά στο Αννουσάκειο Ίδρυμα Κισσάμου, στη μνήμη της εκλιπούσης

– Το παρόν ψήφισμα να επιδοθεί στην οικογένεια της εκλιπούσης και να δημοσιευθεί στον τοπικό έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο.