Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε εκτάκτως την Παρασκευή, το απόγευμα, από τις 16:00 έως τις 18:00, διά περιφοράς, κι έλαβε απόφαση για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών της νέας σχολικής μονάδας, ώστε να συμπεριληφθεί και αυτή στον σχετικό φάκελο.

Στη βεβαίωση που υποβλήθηκε  από τον Δήμο Χανίων αναφέρονται τα εξής:

Βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4270/2014 (Α΄143) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του Π.Δ. 80/2016 (Α’145), ότι οι λειτουργικές δαπάνες του προτεινόμενου προς ίδρυση Πειραματικού Λυκείου του Δήμου Χανίων στη Δημοτική Ενότητα Χανίων, θα επιβαρύνουν το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων.

Οι λειτουργικές δαπάνες καλύπτονται από την επιχορήγηση που θα λαμβάνει η Σχολική Επιτροπή από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2024 στον ΚΑΕ 02.00.6711.001 «Απόδοση σε Σχολικές Επιτροπές» και θα γίνει έγκριση διάθεσης πίστωσης στο σύνολο του προϋπολογιζόμενου ποσού στον αντίστοιχο Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου Χανίων.

Στην εισήγησή του, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παιδείας και Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Χανίων, Αντώνης Βαρδάκης, σημειώνει:

Σύμφωνα με τα ανωτέρω σχετικά έγγραφα της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, είναι αναγκαίο να ολοκληρωθεί το δίκτυο των Πειραματικών Σχολείων στην πόλη των Χανίων, χωρίς όμως να προκαλέσει αφενός ανυπέρβλητα εμπόδια στη λειτουργία των άλλων ΓΕΛ κι αφετέρου «εμφύλιες» αντιπαραθέσεις μεταξύ σχολείων, γονέων και μαθητών/τριών, δημιουργώντας την αίσθηση στην κοινωνία των Χανίων ότι προτεραιοποιείται το Πειραματικό Λύκειο έναντι των άλλων ΓΕΛ κατά ένα τρόπο προκλητικό.

Ως μεταβατική λύση προτείνεται η συστέγαση, αλλά και η χρήση του παραπλήσιου ανεξάρτητου κτηρίου «Παπαδόπετρου», από το σχολικό έτος 2025-26 και για το διάστημα που θα χρειαστεί έως ότου ανεγερθεί το νέο κτήριο στο οικόπεδο που παραχωρεί το Πολυτεχνείο Κρήτης και αν έως τότε οι ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας των Χανίων, δεν έχουν αλλάξει.

Ως εκ τούτου, εισηγούμαστε να προχωρήσει άμεσα η έκδοση ΦΕΚ ίδρυσης Πειραματικού Λυκείου, δεδομένου ότι θα αποφορτιστεί η κοινωνική αντιπαράθεση και ταυτόχρονα θα συμβάλει προς την οριστικοποίηση μιας μόνιμης λύσης για τη στέγαση του Πειραματικού Λυκείου.

Οι λειτουργικές δαπάνες του ανωτέρω σχολείου θα καλύπτονται από την επιχορήγηση, που θα λαμβάνει το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χανίων, και θα καλυφθούν από τους ΚΑΠ, όπως αυτοί εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Δήμο Χανίων για το έτος 2024.

Πλέον, ο φάκελος κατατίθεται πλήρης στην ΔΕΠΠΣ (Διοικούσα Επιτροπή Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων) και αναμένεται η απόφαση την ερχόμενη εβδομάδα.

Δείτε αναλυτικά την εισήγηση του Προϊσταμένου της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων και τα υπόλοιπα έγγραφα που δόθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής στη δημοσιότητα από το Δήμο Χανίων,  ενόψει της έκτακτης συνεδρίασης διά περιφοράς του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων.