Ειδικοί Συντελεστές – ΔΕ Χανίων 

• Δωμάτια ξενοδοχείων 4,80 τ.μ.. από 2,40 τ.μ.

• Ταβέρνες- Καφέ 5,20 τ.μ. από 5,00 τ.μ.

Ειδικοί συντελεστές στις ΔΕ Σούδας, Ν. Κυδωνίας, Ελ. Βενιζέλου, Θερίσου, Ακρωτηρίου

• Επαγγελματικοί χώροι 4,00 τ.μ.

•Ταβέρνες- καφέ 7,00 τ.μ.

• Δωμάτια ξενοδοχείων 3,20 τ.μ. από 1,63 τ.μ. το 2023

• Ξενοδοχειακοί επαγγελματικοί χώροι 6,00 τ.μ.

• Ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης 5,20 τ.μ.

• Κτηνοτροφικές-γεωργικές μονάδες 1,00 τ.μ.

Κοινωφελή ιδρύματα 

Σε ό,τι αφορά τα κοινωφελή ιδρύματα:

Φιλανθρωπικά ιδρύματα 1,00 τ.μ.

Νοσηλευτικά ιδρύματα  1,16 τ.μ.

Εκπαιδευτικά ιδρύματα 1,83 τ.μ.

Κοινωφελή ιδρύματα 1,00 τ.μ.

Για του μεγάλους παραγωγούς απορριμμάτων (super market, εστιατόρια, επιχειρήσεις  «πορτα  – πόρτα» θα ξεκινήσει η εφαρμογή “Πληρώνω όσο Πετάω” για τα ρεύματα στα σύμμεικτα ανακυκλώσιμα και οργανικά απορρίμματα με μονάδα μέτρησης το βάρος και όπου απαιτείται αναγωγή σε όγκο και τιμές μονάδας και πιο συγκεκριμένα στα συμμεικτα 226 ευρώ/τόνο, ανακυκλώσιμα 247 ευρώ /τόνο και οργανικά απορρίμματα 150 ευρώ /τόνο.