Την εκδήλωση χαιρέτησε ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, ο οποίος ανέφερε ότι «..απώλειες προκαλούνται τόσο λόγω των παλαιωμένων δικτύων, των θραύσεων και των αφανών διαρροών αλλά και των παράνομων συνδέσεων, επισημαίνοντας πόσο σημαντική είναι η εφαρμογή σύγχρονων συστημάτων για τον εντοπισμό και τον έλεγχο των διαρροών. Τόνισε δε ότι το επόμενο διάστημα θα είναι μετρήσιμα τα αποτελέσματα από την εφαρμογή του συστήματος, ώστε η ΔΕΥΑΒΑ να προσδιορίζει το μέγεθος των διαρροών και να προχωράει στην έγκαιρη αντιμετώπιση τους…».

Χαιρετισμό επίσης απεύθυνε ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΒΑ, Ευτύχης Μαυρογένης, ο οποίος ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους και τόνισε μεταξύ άλλων ότι «οι διαρροές αποτελούν ένα από τα βασικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών ύδρευσης, αλλά και άρδευσης, προκαλώντας απώλειες που αγγίζουν το 50% με αποτέλεσμα τις φθορές σε υποδομές, την κατανάλωση πόρων και ενέργειας και την θέση σε κίνδυνο της βιωσιμότητας της επιχείρησης ». Ο Πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι «.πρέπει να αξιοποιούμε τις δυνατότητες που παρέχει η τεχνολογία, ώστε να γίνεται ορθότερη διαχείριση για την εξοικονόμηση του νερού αλλά και προς όφελος των καταναλωτών».

Ακολούθησε χαιρετισμός του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΒΑ Μανούσου Βουλγαράκη ο οποίος συνεχάρη την ομάδα της ΤΥ της ΔΕΥΑΒΑ που αντιλαμβανόμενοι τη σοβαρότητα του προβλήματος των διαρροών προχώρησαν με επιτυχία στην μελέτη, την ένταξη και την υλοποίηση του έργου, αλλά και συνολικά το προσωπικό της ΔΕΥΑΒΑ, μηχανικούς, διοικητικούς και τεχνικούς που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα προβλήματα της καθημερινότητας.

Ο κ, Κώστας Κονταράκης στο χαιρετισμό του επεσήμανε την άμεση σχέση της παροχής νερού με την κατανάλωση ενέργειας και πως η διασφάλιση του πόρου και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελούν μονόδρομο για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων παροχής ύδατος, τη σημερινή εποχή που βιώνουμε πλέον την ενεργειακή κρίση και τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής, καταλήγοντας ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και νερού είναι οι βασικοί πυλώνες του ευρύτερου σχεδιασμού της ΔΕΥΑΒΑ.

Η ημερίδα έκλεισε με την παρουσίαση της υλοποίησης του έργου «Εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος εντοπισμού και ελέγχου διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα της ΔΕΥΑΒΑ- Φάση Α΄» και του τρόπου ολοκλήρωσης του Προγράμματος, από την Φρίντα Αναγνωστάκη, χημικό μηχανικό και μέλος του ΔΣ της ΔΕΥΑΒΑ , ενώ ο εκπρόσωπος της Αναδόχου ένωσης Mεσόγειος Digital AE & EIS AE, Γιώργος Δελλής παρουσίασε τα πρώτα μετρήσιμα στοιχεία από την εφαρμογή του συστήματος στο δίκτυο της ΤΚ. του Πλατανιά αλλά και τα αποτελέσματα από αντίστοιχες εφαρμογές στα δίκτυα ύδρευσης της Καβάλας και των Ιωαννίνων.