Archives

Post Widget 1

Heath Tips

 • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
 • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Post Widget 2

Δήμος Καντάνου-Σελίνου: Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι

Δήμος Καντάνου-Σελίνου: Ορίστηκαν οι αντιδήμαρχοι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι

 

Οι αποφάσεις του Δημάρχου Καντάνου-Σελίνου σχετικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και των εντεταλμένων συμβούλων:

Οι αντιδήμαρχοι:

Ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου,

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Καντάνου- Σελίνου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 5.009 κατοίκους.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3838/Β/02-11-2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους ως Αντιδημάρχους του Δήμου Καντάνου-Σελίνου, με θητεία από 11-01-2024 μέχρι 31-08-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες ως εξής:

poster
00:35
 1. Τον κ. Νικόλαο Φιωτοδημητράκη του Νικολάου κατά τόπον Αντιδήμαρχο έμμισθο, για τη Δημοτική Ενότητα Ανατολικού Σελίνου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα,

β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,

γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

ε) τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την τέλεση γάμων εντός της δημοτικής ενότητας

ζ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας η) Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος της δημοτικής ενότητας

 • Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 • την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Αποκομιδής των Απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 • την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογία
 • Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
 • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας)

ι) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αντλιοστασίων

 1. Τον κ. Νικόλαο Δρακάκη του Χαράλαμπου κατά τόπον Αντιδήμαρχο έμμισθο, για τη Δημοτική Ενότητα Πελεκάνου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα,

β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,

γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

ε) τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την τέλεση γάμων εντός της δημοτικής ενότητας

ζ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

 • Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
 • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας)

ι) Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού.

ια) Την παρακολούθηση και των συντονισμό όλων των οχημάτων, φορτηγών και μηχανημάτων έργου του δήμου.

ιβ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αντλιοστασίων

 1. Τον κ. Αντώνιο Καστρινάκη του Γεωργίου κατά τόπον Αντιδήμαρχο έμμισθο, για τη Δημοτική Ενότητα Καντάνου, και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα,

β) την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα,

γ) τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας,

δ) την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας

ε) τη συνεργασία με τους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων και τους προέδρους των δημοτικών κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

στ) την τέλεση γάμων εντός της δημοτικής ενότητας

ζ) την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών για θέματα της Δημοτικής Ενότητας

η) Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος της δημοτικής ενότητας

 • Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 • την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων

θ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:

 • Την εποπτεία και ευθύνη της ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών Αποκομιδής των Απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων Υλικών
 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 • την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογία
 • Την εποπτεία του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
 • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (αγροτικής ανάπτυξης, κτηνοτροφίας, αλιείας)

ι) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον εκάστοτε πρόεδρο Δ.Ε.Υ.Α με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, των συστημάτων ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης και αντλιοστασίων

 1. τον κ. Ιωάννη Βαρδουλάκη του Παύλου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο έμμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Οικονομικών θεμάτων και ιδίως:

 • Την εποπτεία και ευθύνη των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των: Προσόδων, ΤΑΠ και Τελών Καθαριότητας-Φωτισμού, Ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Ταμείου, Διαχείρισης υλικών και αποθεματικού εξοπλισμού γραφείων.
 • Την έκδοση του τεκμηριωμένου αιτήματος, την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

β) Διοικητικών θεμάτων και ιδίως:

 • την εποπτεία και ευθύνη των Διοικητικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα των αρμοδιοτήτων του τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών, Γραμματείας Οργάνων Διοίκησης, Ληξιαρχείου, Δημοτολογίου, Δημοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου & Διεκπεραίωσης.
 • την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των Πολιτών
 • τη λειτουργία των ΚΕΠ,
 • τη διαφάνεια και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση,
 • τη λειτουργία του προγράμματος Διαύγεια
 • τη λειτουργία των υπηρεσιών Αλλοδαπών και μεταναστών
 • την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.

γ) Ανάπτυξης και Προγραμματισμού και ιδίως

 • τα θέματα πρωτογενούς τομέα (Αγροτικής Ανάπτυξης, Κτηνοτροφίας, Αλιείας)
 • τη διαχείριση των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων και των εν γένει θεμάτων που συνδέονται με χρηματοδοτήσεις στα πλαίσια προγραμμάτων χρηματοδότησης

δ) Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου

 • τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος,
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
 • τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος
 • την προστασία της δημόσιας υγείας, τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή
 • τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών
 • τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α’/2001)
 • γενικά τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων των ανωτέρω αρμοδιοτήτων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

 1. τον κ. Εμμανουήλ Κουκουλά του Ευτυχίου καθ’ ύλην Αντιδήμαρχο άμισθο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

α) Τεχνικών Έργων (εκτός ύδρευσης αποχέτευσης) και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα της Υπηρεσίας, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης

 • Τεχνικό Αρχείο, Προγραμματισμού, Μελετών και Επίβλεψης Έργων, Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας, Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, Προγραμματισμού και Οργάνωσης Μελετών – Επίβλεψης έργων.

β) Την εποπτεία και ευθύνη της Καθαριότητας, του Περιβάλλοντος

 • Την ευθύνη της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας του Δήμου, της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων, και της οργάνωσης και διάθεσης των μέσων και του ανθρώπινου δυναμικού που απαιτούνται κάθε φορά σε κεντρικό επίπεδο
 • την επίβλεψη μελετών και έργων προστασίας περιβάλλοντος, Πρασίνου
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της πολιτικής προστασίας
 • την ευθύνη του τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και εναλλακτικών μορφών ενέργειας, έρευνας και τεχνολογία
 • Την ευθύνη των Δασών, δημοτικών και κοινοτικών καλλιεργητικών εκτάσεων και βοσκοτόπων, προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων
 • Τις δράσεις για τα αδέσποτα ζώα
 • την εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων
 • το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.

Β. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε.

Δ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Φιωτοδημητράκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αντώνιος Καστρινάκης,

β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Αντωνίου Καστρινάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαο Φιωτοδημητράκη,

γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Δρακάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Βαρδουλάκης,

δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Βαρδουλάκη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Εμμανουήλ Κουκουλάς

ε. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Εμμανουήλ Κουκουλά που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Νικόλαος Δρακάκης

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Βαρδουλάκης, που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο κ. Εμμανουήλ Κουκουλάς

ΣΤ. Ο άμισθος αντιδήμαρχος δεν δικαιούται αντιμισθίας ή οποιασδήποτε άλλης οικονομικής απολαβής.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Καντάνου-Σελίνου.

Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων & μεταβίβαση αρμοδιοτήτων 

Ο Δήμαρχος Καντάνου-Σελίνου,

έχοντας υπόψη

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, από το άρθρο 5 του ν.4623/2019 (Α’ 134), από το άρθρο 47 του ν.4647/19 (Α’ 204), το άρθρο 3 του ν. 5056/23 και το άρθρο 118 του ν. 5079/23.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.
 4. Το άρθρο 30 του ν. 5056/23
 5. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπως ισχύει.»
 6. Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023: «Αντιδήμαρχοι»
 7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2021 (Ελληνική Στατιστική Αρχή 2846/Β4 – 461/21.04.2023) για τον Δήμο Καντάνου- Σελίνου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 5.009 κατοίκους.
 8. Το γεγονός ότι στο Δήμο μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και ένας (1) άμισθος Αντιδήμαρχος.
 9. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου (ΦΕΚ 3838/Β/02-11-2017 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει)

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους παρακάτω Εντεταλμένους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας, χωρίς αμοιβή, με θητεία από τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης έως 31-08-2025, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και σε συνεργασία με τους αρμόδιους Αντιδημάρχους τους μεταβιβάζει αρμοδιότητες, ως εξής:

 1. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Παναγιώτη Ποντικάκη του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Την λειτουργία, οργάνωση και εποπτεία του Δημοτικού Σφαγείου Καντάνου.
 1. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Στυλιανό Καλογρίδη του Ιωάννη και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Αρμόδιος για θέματα τουριστικής ανάπτυξης και προβολής του Δήμου, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών επιχειρήσεων.
 • Αρμόδιος για θέματα οργάνωσης και διαχείρισης αιγιαλών παραλιών γαλάζιων σημαιών κλπ.
 1. Ορίζει Εντεταλμένη Δημοτικό Σύμβουλο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Περράκη- Καλαϊτζάκη (Νίνα) του Νικολάου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Την οργάνωση, διοίκηση, παρακολούθηση, συντονισμό, εποπτεία και έλεγχο όλων των δράσεων που αφορούν τις εκδηλώσεις πολιτιστικού και αθλητικού χαρακτήρα, σε συνεργασία με τους κατά τόπους αντιδημάρχους και τους προέδρους των δημοτικών επιχειρήσεων.
 • Το συντονισμό όλων των δράσεων εθελοντισμού που υλοποιεί ο Δήμος.
 • Την εποπτεία, συντήρηση και βελτίωση όλων των κοινόχρηστων χώρων πρασίνου.
 1. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο τη Δημοτική Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αικατερίνη Σαρικάκη-Μπολιεράκη του Ευαγγέλου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Θέματα που αφορούν στην οργάνωση και λειτουργία των παιδικών σταθμών του δήμου καθώς και την οργάνωση και λειτουργία παιδικών χαρών του Δήμου
 • Την οργάνωση παρακολούθηση και συντονισμό του Γραφείου Παιδείας και Υποστήριξης Σχολικών Επιτροπών, καθώς και των δράσεων Αθλητισμού και Νεολαίας.
 • Θέματα που αφορούν στην οργάνωση, λειτουργία και παρακολούθηση των κοινωνικών δομών του Δήμου (Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΗΦΗ).
 1. Ορίζει Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κωνσταντίνο Αθουσάκη του Ζαχαρία και του μεταβιβάζει τις παρακάτω καθ’ ύλην αρμοδιότητες:
 • Την εποπτεία και ευθύνη του Πολεοδομικού Σχεδιασμού και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα χωροταξίας και χρήσεων γης, Πολεοδομικών Μελετών, Τοπογραφικών Εφαρμογών, Τεχνικού Αρχείου – Γραμματείας.

Creta Voice

Δείτε Επίσης

Μπορεί να σας ενδιαφέρει x