«Αποκύημα πολύχρονης επιστημονικής αναζήτησης και έρευνας θέλει να κεντρίσει το ενδιαφέρον των ακροατών παρέχοντας απλοϊκά χρήσιμες πληροφορίες για το τι είναι θερμομεταλλικές πηγές και σε τι διαφέρουν από τις ιαματικές; Πότε και γιατί εδραιώθηκε η υδροθεραπεία και ποια η σχέση της με την ιατρική; Ποιοι ήταν οι προπάτορες των ιαμάτων του νερού και ποιοι οι συνεχιστές τους; Ποιος κατέγραψε τις θερμομεταλλικές πηγές της Ελλάδας και πότε; Υπάρχουν θερμομεταλλικές πηγές στην Κρήτη και πόσες; Ποιο είναι το ιαματικό δυναμικό τους; Υπάρχει σχέση του θερμαλισμού με τον τουρισμό; Πόσα τελικά γνωρίζουμε από τον γνωστό άγνωστο κόσμο των θερμομεταλλικών πηγών του τόπου μας;», αναφέρουν οι διοργανωτές.

Συνδιοργάνωση εκδήλωσης: Περιφέρεια Κρήτης – Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, Πνευματικό Κέντρο Χανίων