Ο Σταύρος Αρναουτάκης επισήμανε ότι «έως τώρα κάναμε πολλά για τον τόπο μας. Χρειάζεται όμως να κάνουμε πολλά περισσότερα. Η εντολή που έχουμε λάβει είναι το διαβατήριο για να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Διατηρώντας, επομένως, το βλέμμα στραμμένο προς τα εμπρός, γινόμαστε καταλύτες στην προσπάθεια για την αξιοποίηση όλων των δημιουργικών κοινωνικών δυνάμεων. Είμαστε αποφασισμένοι να προετοιμαστούμε για τον κόσμο του αύριο. Αυτός ο κόσμος ανήκει στη νέα γενιά. Σε αυτά τα παιδιά αξίζει να παραδώσουμε μια Κρήτη που μας κάνει υπερήφανους».

Το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Περιφερειάρχη

Ο απολογισμός του 2022, επιβεβαιώνει την εδραιωμένη αντίληψή μας, πως τα μικρά και μεγάλα έργα που υλοποιούμε στην Κρήτη, αλλάζουν τον τόπο.

Βελτιώνουν την καθημερινότητα και κάνουν καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας. Διαμορφώνουμε έτσι το σήμερα και το αύριο του τόπου μας, γιατί το έργο που υλοποιείται από την Περιφέρεια Κρήτης είναι ο βασικός κρίκος για τη μετάβαση από το παρόν στο μέλλον. Από την ανάκαμψη στη βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη που φτάνει σε κάθε πόλη και σε κάθε χωριό του τόπου μας. Στόχος μας είναι τα έργα και οι δράσεις που υλοποιούμε να προετοιμάζουν το έδαφος για την Κρήτη του 2030 και να υπηρετούν τον άνθρωπο.

Στον τομέα του περιβάλλοντος και της βιώσιμης ανάπτυξης δώσαμε έμφαση στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, καθώς το Σεπτέμβριο του 2022 εγκρίθηκε ο Περιφερειακός Σχεδιασμός, ο οποίος περιλαμβάνει 230 μέτρα για την πρόληψη και διαχείριση των κινδύνων που συνδέονται με το κλίμα.

Κινηθήκαμε, επίσης στον άξονα της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, στις υποδομές για τη διαχείριση υγρών αποβλήτων και στην ολοκλήρωση των Βιολογικών Καθαρισμών. Δρομολογήσαμε έργα για την αναβάθμιση του αστικού τοπίου μέσα από τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις και την ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτηρίων.

Για τη διαχείριση των απορριμμάτων, ολοκληρώσαμε τη μελέτη για την αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού. Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου σχεδιασμού υπογράφηκε η σύμβαση για τη Μονάδα Επεξεργασίας και Ανάκτησης Αποβλήτων και ΧΥΤΥ Ηρακλείου και για τη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Σητείας, ένα έργο προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ.

Για την Πολιτική Προστασία, με τη συνεργασία των Σωμάτων Ασφαλείας, των Εθελοντών, των Ιδιωτών που προσέφεραν σημαντική βοήθεια, δημιουργήσαμε άμεσα όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για την άμεση καταγραφή των ζημιών και την, όσο το δυνατόν, γρηγορότερη αποκατάσταση των πληγέντων στις περιοχές που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες.

Υλοποιώντας το Στρατηγικό Σχεδιασμό μας, από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οι πληρωμές στο Εθνικό Σκέλος ανήλθαν στα 76 εκ. € και στα συγχρηματοδοτούμενα έργα στα 92,6 εκ. €. Για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οικονομίας, υλοποιούμε μια στρατηγική που αυξάνει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, προωθεί τη συνεργασία των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων με τους φορείς της επιχειρηματικότητας, υποστηρίζει το περιφερειακό οικοσύστημα νεοφυών επιχειρήσεων.

Μέσα από τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης έχουμε χρηματοδοτήσει 416 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 160 εκατομμυρίων ευρώ. Στον Αναπτυξιακό Νόμο εντάξαμε 31 επενδυτικά σχέδια με δαπάνες υψηλής προϋπολογισμού 32 εκατομμύρια ευρώ. Ενισχύσαμε, επίσης, τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα με την ίδρυση του Τμήματος Ανάπτυξη Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, διευρύνουμε την εμπειρία που αποκτήθηκε μέσα από τη Στρατηγική της Έξυπνης Εξειδίκευσης. Παράλληλα, με τη λειτουργία της Περιφερειακής Αναπτυξιακής Εταιρείας Κρήτης, προχωρήσαμε σε δράσεις και πρωτοβουλίες που αντιμετωπίζουν συνολικά τα ζητήματα της τοπικής ανάπτυξης και της επιχειρηματικότητας, μέσα από τη συνεργασία των φορεών.

Το 2022, από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και το Τμήμα Συγκοινωνιακών Έργων υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα έργων και μελετών στο οποίο συμπεριλαμβάνονται δεκάδες εκτελούμενα και νέα έργα προϋπολογισμού περίπου 150 εκ. ευρώ. Χρηματοδοτήθηκαν, επίσης, με 106 εκ. € περιβαλλοντικά έργα, με 11 εκ. € νέες μελέτες. Τα έργα αυτά αφορούν νέες οδοποιίες, συντηρήσεις οδικών έργων και έργα οδικής ασφάλειας.

Έχοντας ολοκληρώσει τις εντάξεις της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, οι οποίες ανέρχονται στα 660 εκ. ευρώ με τον αριθμό των ενταγμένων έργων να είναι 3.950, τις συμβάσεις στα 520 εκ. ευρώ και τις δαπάνες στα 360 εκ. ευρώ, έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές παρεμβάσεις που ενισχύουν την περιφέρεια σε παραγωγικό, τεχνολογικό, ψηφιακό, πολιτιστικό, κοινωνικό και περιβαλλοντικό επίπεδο, με πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Τη δεδομένη χρονική στιγμή έχουμε ξεκινήσει την ενεργοποίηση του νέου προγράμματος, το πρώτο Περιφερειακό Πρόγραμμα που εγκρίθηκε στη χώρα μας, οι πόροι του οποίου φθάνουν τα 565 εκ. ευρώ και είναι αυξημένοι κατά 170 εκ. ευρώ σε σχέση με την προηγούμενη προγραμματική περίοδο.

Για την Κοινωνική Πολιτική, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά μέσα και με πόρους από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο που ξεπερνούν τα 80 εκ. €, υλοποιούμε καινοτόμες πολιτικές για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, υποστηρίζοντας περισσότερες από 50 κοινωνικές δομές, 16 Κέντρα Κοινότητας, χρηματοδοτώντας την ένταξη 12.000 παιδιών σε παιδικούς σταθμούς και ΚΔΑΠ, διασφαλίζοντας επίσης τη μεταφορά 800 παιδιών που αντιμετωπίζουν ειδικές δυσκολίες.

Στον τομέα της υγείας, ενισχύσαμε οικονομικά από το Περιφερειακό μας Πρόγραμμα, τις δομές υγείας στο νησί με 23 εκ. ευρώ, καλύπτοντας ουσιαστικά τις δαπάνες για την πρόσληψη γιατρών, νοσηλευτών κι άλλου ειδικευμένου προσωπικού. Συνολικά, υπολογίζουμε πως μέχρι τα τέλη του 2023 θα έχουμε διαθέσει για τη δημόσια υγεία 100 εκ. ευρώ.

Με στόχο την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα και την άμβλυνση των οικονομικών επιπτώσεων εξαιτίας των κρίσεων των τελευταίων ετών, στηρίξαμε αποφασιστικά κα τον αγροτικό τομέα.

Με έργα αγροτικής οδοποιίας 7 εκ. €, με έργα εγγείων βελτιώσεων, με 1100 επιχειρήσεις που έχουν λάβει πιστοποίηση για τα προϊόντα τους, αλλά και με τη χρηματοδότηση με 57 εκ. € για νέους αγρότες και τη στήριξη επενδύσεων σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις, επιβεβαιώσαμε την αντίληψή μας πως η Αγροτική Οικονομία και γενικότερα ο Γεωργικός Τομέας, δεν αποτελούν απλά μια οικονομική δραστηριότητα.

Πρωτίστως, αποτελούν τη βάση της ταυτότητας της Κρήτης, το σημείο συνάντησης οικονομικών δραστηριοτήτων, πολιτιστικής κληρονομιάς και περιβαλλοντικής φυσιογνωμίας.

Στο επίκεντρο των στρατηγικών μας στόχων τη χρονιά που πέρασε παρέμεινε, η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των βαθμίδων, η ενίσχυση της απασχόλησης, η στήριξη της νέας γενιάς, παράλληλα με τη διασύνδεση των πολιτικών για την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση, με τρόπους που προάγουν την αξιοπιστία και την αποτελεσματικότητα του τομέα μας. Η σταθερή συνεργασία μας αφενός με τους τοπικούς φορείς δημόσιας εκπαίδευσης και αφετέρου με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα του νησιού μας, αντανακλά το όραμά μας για την παιδεία και την αγορά εργασίας.

Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση κινηθήκαμε γύρω από τους άξονες της ενίσχυσης της καινοτομίας και της ευθυγράμμισης του δημοσίου τομέα με τις σύγχρονες ανάγκες της κοινωνίας, της αναμόρφωσης των διαδικασιών και της αυτοματοποίησης των υπηρεσιών, της ανοιχτής συνεργατικής διακυβέρνησης, της διαφάνειας, και βεβαίως στην υποστήριξη των τοπικών φορέων, για την μετάβασή τους στην ψηφιακή εποχή.

Διατηρώντας την αξία της εξωστρέφειας στις βασικές μας προτεραιότητες μέσα από τη συμμετοχή της Περιφέρειας σε Ευρωπαϊκά και Διεθνή Δίκτυα, συμμετείχαμε σε ευρωπαϊκά προγράμματα διεκδικώντας πρόσθετους ευρωπαϊκούς πόρους, ενώ αναβαθμίσουμε τη θέση της Κρήτης μέσα από τις Διαπεριφερειακές Συνεργασίες με άλλες Περιφέρειες της Ε.Ε.

Στον τομέα του Πολιτισμού, η πολιτική της Περιφέρειας Κρήτης κινήθηκε με τον διπλό προσανατολισμό ανάμεσα στην προαγωγή του σύγχρονου πολιτισμού με την ενίσχυση του σύγχρονου πολιτιστικού προϊόντος, και την ανάδειξη της ιστορίας και την συντήρηση και προβολή των μνημείων του αρχαιολογικού, αρχιτεκτονικού και ευρύτερα πολιτιστικού αποθέματος της Κρήτης. Συνολικά το 2022 διοργανώθηκαν 1.112 πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις, δράσεις και συνέδρια. Εκδόθηκαν, επίσης 61 βιβλία. Διατέθηκαν, επίσης πόροι 35 εκ. ευρώ για τη συντήρηση 49 μνημείων και αρχαιολογικών χώρων.

Στον τομέα του αθλητισμού, συνδιοργανώσαμε δεκάδες τοπικές, εθνικές και διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις, αναβαθμίζοντας συνεχώς τη θέση της Κρήτης στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Προχωρήσαμε, επίσης, στον εκσυγχρονισμό δεκάδων αθλητικών εγκαταστάσεων και στην υποστήριξη του έργου αθλητικών συλλόγων και σωματείων.

Στον τομέα του τουρισμού, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων, καταρτίζουμε τον οδικό χάρτη για τα επόμενα χρόνια. Εξειδικεύσαμε και επικαιροποιήσαμε τους επιχειρησιακούς μας στόχους με βάση τις ανάγκες μιας δυναμικής αγοράς.

Με τα δεδομένα που προκύπτουν, υλοποιούμε παράλληλα με την Εθνική Στρατηγική μια Περιφερειακή Πολιτική για τον τουρισμό, σε συνεργασία με το Υπουργείο, τον ΕΟΤ, τους Δήμους και τους Φορείς του Τουρισμού που στοχεύει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, που είναι βιώσιμη, δίκαιη και ισόρροπη ,που διαφυλάττει και αναδεικνύει την πολιτιστική κληρονομιά και τη φυσική ομορφιά του νησιού μας, και που αναδεικνύει τα ιδιαίτερα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα κάθε περιοχής.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Για ακόμα μια χρονιά θέλω να ευχαριστήσω προσωπικά, όλα τα Μέλη του Περιφερειακού μας Συμβουλίου, για την καθοριστική τους συμβολή στη σφυρηλάτηση της ενότητας, προκειμένου να συνεχίσουμε να χαράζουμε νέους δρόμους. Και βεβαίως να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη της Περιφέρειας Κρήτης, τους εργαζόμενους και στις τέσσερις Περιφερειακές Ενότητες γιατί μέσα από την καθημερινή τους παρουσία επιβεβαιώνουν την πεποίθηση ότι η Κρήτη είναι ο βιωματικός μας τόπος. Είναι οι άνθρωποί της.

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι

Στην εποχή των αλλεπάλληλων κρίσεων, των απρόβλεπτων γεγονότων και των αστάθμητων εξελίξεων, γνωρίζουμε καλά πως έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας. «Σ’ αυτόν τον κόσμο που ολοένα στενεύει, ο καθένας μας χρειάζεται όλους τους άλλους.

Πρέπει να αναζητήσουμε τον άνθρωπο όπου κι αν βρίσκεται». Αυτή είναι η δική μας πυξίδα, ο βασικός μας προσανατολισμός. Για αυτό το λόγο, με κοινή βούληση, συνεννόηση και συναίνεση, με έντιμη διαχείριση και διαφάνεια, με ορθολογισμό και πραγματισμό μπορούμε να καταστήσουμε την Κρήτη αναπτυξιακό φάρο, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και της Μεσογείου. Έως τώρα κάναμε πολλά για τον τόπο μας. Χρειάζεται όμως να κάνουμε πολλά περισσότερα.

Η εντολή που έχουμε λάβει είναι το διαβατήριο για να περάσουμε σε μια νέα εποχή. Διατηρώντας, επομένως, το βλέμμα στραμμένο προς τα εμπρός, γινόμαστε καταλύτες στην προσπάθεια για την αξιοποίηση όλων των δημιουργικών κοινωνικών δυνάμεων. Είμαστε αποφασισμένοι να προετοιμαστούμε για τον κόσμο του αύριο. Αυτός ο κόσμος ανήκει στη νέα γενιά. Σε αυτά τα παιδιά αξίζει να παραδώσουμε μια Κρήτη που μας κάνει υπερήφανους.