Τη δημιουργία Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Κρήτης ζητούν επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

Τη δημιουργία Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Κρήτης ζητούν επτά βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

       

Κοινή ερώτηση προς την ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατέθεσαν την Τρίτη 13 Μαρτίου επτά βουλευτές Κρήτης, έξι του ΣΥΡΙΖΑ και ο ανεξάρτητος Σπύρος Δανέλλης, αναφορικά με τη θεσμοθέτηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών Κρήτης.

Την ερώτηση συνυπογράφουν οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Βάλια Βαγιωνάκη, Σωκράτης Βαρδάκης, Νίκος Ηγουμενίδης, Εμμανουήλ Θραψανιώτης, Γιάννης Μιχελογιαννάκης, Αντώνης Μπαλωμενάκης και ο ανεξάρτητος βουλευτής Σπύρος Δανέλλης.

Στο κείμενο της ερώτησης επισημαίνεται πως λόγω και της εν εξελίξει διαδικασίας κατάρτισης και επικύρωσης των δασικών χαρτών στην Κρήτη, που θα οδηγήσει στη σύνταξη του δασικού Κτηματολογίου, αλλά και λόγω των υφιστάμενων ιδιαιτεροτήτων στο ιδιοκτησιακό καθεστώς επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων του νησιού, που οφείλεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο εντάχθηκε και εναρμονίστηκε η Κρήτη με το ισχύον ελληνικό δίκαιο, αναμένεται σωρεία αγωγών για να επιλυθούν οι ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις.

Οι βουλευτές εκτιμούν ως επιτακτική την ανάγκη ίδρυσης Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών στην Κρήτη (για την Pεριφέρεια Κρήτης αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών που εδρεύει στον Πειραιά) που θα προσανατολιστεί στη νομική ιδιαιτερότητα των δασικών εκτάσεων του νησιού και θα αναδείξει πιθανά προβλήματα που ενδέχεται να απαιτήσουν περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις. Σύμφωνα μάλιστα, με το κείμενο της ερώτησης, οι αποφάσεις του Σ.Ι.Δ. θα αποτελέσουν νομικό υπόβαθρο για το κτηματολόγιο των εκτάσεων αυτών μετά την κύρωση των δασικών χαρτών.

Διαβάστε αναλυτικά το κείμενο της ερώτησης:

Σύμφωνα μες την παρ. 1 του άρθρου 8 του νόμου 998/1979 όπως τροποποιήθηκε, για την διοικητική αναγνώριση εκ μέρους του Δημοσίου της κυριότητας ή άλλων εμπραγμάτων δικαιωμάτων ιδιωτών ή νομικών προσώπων ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου επί δασών ή δασικών εκτάσεων συνιστώνται  και λειτουργούν Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών. Ειδικά  για την περιφέρεια Κρήτης (Εφετείο Κρήτης και Εφετείο Ανατολικής Κρήτης) αρμόδιο είναι το Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών (Σ.Ι.Δ.) που εδρεύει στον Πειραιά.

Όπως προκύπτει εξάλλου από το άρθρο 62 του παραπάνω νόμου,  επί των πάσης φύσεως αμφισβητήσεων επί των δασών ή των δασικών εκτάσεων μεταξύ του Δημοσίου και φυσικού ή νομικού προσώπου, το βάρος της απόδειξης των ισχυρισμών του το φέρει το ως άνω φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξαρτήτως εάν ενεργεί ως ενάγον ή εναγόμενο είτε ως αιτόν ή καθ΄ου η αίτηση. Από την διάταξη  αυτή εξαιρείται μεταξύ άλλων  και η Περιφέρεια Κρήτης.

Η «ιδιομορφία» της Κρήτης όσον αφορά  στο  ιδιοκτησιακό  καθεστώς επί των δασών, δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, οφείλεται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο εντάχθηκε και εναρμονίστηκε   το νησί  με το ισχύον ελληνικό δίκαιο.

Στην Κρήτη με την εισαγωγή του Κρητικού Αστικού Κώδικα από την Κρητική Πολιτεία το 1904, που καθιέρωσε την χρησικτησία (τακτική και έκτακτη) ως τρόπο κτήσεως κυριότητας  επί ακινήτου,  δημιουργήθηκαν ζητήματα ενός ιδιαιτέρου ιδιοκτησιακού καθεστώτος στα δάση και στις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, τα οποία προβάλλονται κάθε φορά που προκύπτουν αξιώσεις ή αμφισβητήσεις επί των συγκεκριμένων εκτάσεων.

Επειδή  βρίσκεται σε εξέλιξη η  διαδικασία κατάρτισης και επικύρωσης των δασικών χαρτών και στην Κρήτη, που θα οδηγήσει στην σύνταξη του δασικού Κτηματολογίου, είναι αναμενόμενο  ότι για να επιλυθούν οι ιδιοκτησιακές αμφισβητήσεις θα ακολουθήσουν χιλιάδες αγωγές στα Δικαστήρια ή αιτήσεις αναγνώρισης κυριότητας στα αρμόδια κατά τόπο Συμβούλια Ιδιοκτησίας Δασών. Η μεν δικαστική διαδικασία, λόγω του φόρτου των δικαστηρίων, αναμένεται να είναι χρονοβόρα  ενώ η διαδικασία μέσω Σ.Ι.Δ. θα αναγκάσει ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό πολιτών να μεταβαίνει στο Σ.Ι.Δ.  Πειραιά.

Όπως συνάγεται από  τα παραπάνω, οι υφιστάμενες  ιδιαιτερότητες   καθιστούν επιτακτική την ανάγκη της ίδρυσης  Σ.Ι.Δ. στην Κρήτη. Η λειτουργία του Σ.Ι.Δ. Κρήτης θα προσανατολιστεί στην νομική ιδιαιτερότητα των δασικών εκτάσεων του νησιού και θα αναδείξει πιθανά προβλήματα  που ίσως απαιτούν και περαιτέρω νομοθετικές ρυθμίσεις. Οι αποφάσεις του θα αποτελέσουν νομικό υπόβαθρο για το κτηματολόγιο των εκτάσεων αυτών μετά την κύρωση των δασικών χαρτών.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Ποια μέτρα  προτίθεται να λάβει στο άμεσο μέλλον προκειμένου να ιδρυθεί στην Κρήτη Συμβούλιο Ιδιοκτησίας Δασών με αρμοδιότητα στις περιφέρειες του Εφετείου Κρήτης και Εφετείου Ανατολικής Κρήτης.