Archives

Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Post Widget 2

Ανασκόπηση του ΟΑΚ στα έργα που εκτελέσθηκαν μετά την κατολίσθηση στα Μεγάλα Χωράφια

    

Με την ευκαιρία της ολοκλήρωσης των εργασιών προσωρινής αποκατάστασης της κυκλοφορίας του οδικού τμήματος του Β.Ο.Α.Κ στην θέση «Απτέρα – Μεγάλα Χωράφια» της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών κρίνεται σκόπιμο να παρατεθεί το ιστορικό των ενεργειών στις οποίες προέβη η ελληνική Πολιτεία, ώστε να αντιμετωπίσει τα κατολισθητικά φαινόμενα στη συγκεκριμένη θέση.

Τον Φεβρουάριο του 2019 ζητήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης η τεχνική και οικονομική συνδρομή του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στην αντιμετώπιση των κατολισθητικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν στον ΒΟΑΚ και τα οποία επιδεινώθηκαν ύστερα και από τις πλημμύρες που έθεσαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης τις Περιφερειακές Ενότητες της Δυτικής Κρήτης.

Στην περιοχή «Απτέρα – Μεγάλα Χωράφια», τον Φεβρουάριο 2019 και λόγω των έντονων χειμερινών βροχοπτώσεων, εκδηλώθηκε αστοχία σε μήκος της τάξης των 100μ., στο υφιστάμενο επίχωμα του Β.Ο.Α.Κ., που είχε σαν συνέπεια την μερική διακοπή της κυκλοφορίας της οδού.

Στις 28-2-2019 με κατεπείγον έγγραφό του Υπουργείου Μεταφορών και Υποδομών δόθηκε εντολή να ενεργοποιηθούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου και ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. προς στην κατεύθυνση καταγραφής των προβλημάτων και στην ενεργοποίηση επειγουσών διαδικασιών ανάθεσης μελετών και έργων αποκατάστασης και χρηματοδότησης αυτών ή στην αξιοποίηση υφιστάμενων συμβάσεων με σχετικό φυσικό αντικείμενο.

Στις 04-03-2019 η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κρήτης, ως αρμόδια υπηρεσία λειτουργίας του Β.Ο.Α.Κ., απέστειλε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μελέτη κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, για την αποκατάσταση της οδικής κυκλοφορίας στη Ν.Ε.Ο. Χανίων – Ρεθύμνου λόγω εκτεταμένης καθίζησης και συγκεκριμένα στη χ.θ. 12,6 Μεγάλα Χωράφια Δ. Χανίων, με αποκλεισμό τμήματος λωρίδας κυκλοφορίας μήκους 60μ. στην κατεύθυνση προς Χανιά (εναλλαγή κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Ρέθυμνο με χρήση ασύρματης σηματοδότησης).

Η μελέτη αυτή εγκρίθηκε στις 18-3-2019. Στις 7-3-2019 ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. απέστειλε προς τη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών έγγραφο με θέμα «Μελέτες οδικής ασφάλειας σε θέσεις κατολισθήσεων πρανών ορυγμάτων και πρόσθετες απαιτούμενες μελέτες αστοχιών επιχωμάτων στο Β.Ο.Α.Κ.», με το οποίο παρασχέθηκε τεχνική ενημέρωση για τα προβλήματα που είχαν παρουσιαστεί λόγω της θεομηνίας καθώς και καταγραφή ενεργειών για τη σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και μελετών οδικής ασφαλείας. Καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαρτίου 2019 και στο πλαίσιο διερεύνησης των συνθηκών που επέδρασαν στην δημιουργία της αστοχίας στη συγκεκριμένη θέση πραγματοποιήθηκαν από συμβεβλημένο (στο πλαίσιο άλλης υφιστάμενης σύμβασης) μελετητή του ΟΑΚ Α.Ε. κατά σειρά οι ακόλουθες εργασίες:
1. Γεωλογική χαρτογράφηση και αποσαφήνιση των ευρύτερων γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών.
2. Τοπογραφική αποτύπωση της ευρύτερης περιοχής εκδήλωσης του φαινομένου.
3. Εκτέλεση Γεωτεχνικής έρευνας η οποία περιελάμβανε τρεις (3) ερευνητικές γεωτρήσεις ΜΧ-1 (βάθους 17,6μ.), ΜΧ-2 (βάθους 21,5μ.) και ΜΧ-3(βάθους 13,0μ.), σε επιλεγμένες θέσεις.
4. Πραγματοποίηση κατάλληλου εργαστηριακού προγράμματος, εδαφοτεχνικών εργαστηριακών δοκιμών. Οι δοκιμές που εκτελέστηκαν, λόγω της φύσης των συναντώμενων σχηματισμών, χαρακτηρίζονται ως χρονοβόρες και είχαν σαν στόχο να αποσαφηνιστούν τα γεωμηχανικά χαρακτηριστικά του μηχανισμού αστοχίας.
5. Πραγματοποίηση σειράς συσκέψεων με έμπειρους Μηχανικούς ειδικοτήτων Υδραυλικού, Στατικού και Γεωτεχνικού αντικειμένου.
6. Διαβούλευση με αρμόδιες Διευθύνουσες Υπηρεσίες.
7. Αρχική αποτίμηση των συνθηκών που επέδρασαν αναφορικά με την εκδήλωση της αστοχίας, βάσει της οποίας συντάχθηκαν :
§ Γεωτεχνική Μελέτη Προσωρινής Σταθεροποίησης του επιχώματος.
§ Εργοταξιακή Μελέτη Σήμανσης – Ασφάλισης.
§ Σύνταξη Προϋπολογισμού Μελέτης.

Σκοπός των ανωτέρω ήταν η άμεση αντιμετώπιση των ιδιαίτερα κρίσιμων προβλημάτων που είχαν δημιουργηθεί στην κυκλοφορία της οδού αλλά κυρίως να αποφευχθεί πιθανή επέκταση του προβλήματος, που θα είχε σαν συνέπεια την πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας της οδού και ουσιαστικά αποκοπή της βασικής οδικής σύνδεσης των Χανίων από την υπόλοιπη Κρήτη. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του μηχανισμού της αστοχίας, των εν δυνάμει αβεβαιοτήτων αλλά κυρίως της σοβαρότητας του προβλήματος, οι ανωτέρω εργασίες πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη συνέπεια και σχολαστικότητα, ώστε να τηρηθούν οι ισχύοντες κανονισμοί και να εξασφαλιστεί η χρήση κυκλοφορίας της οδού.

Στην ίδια χρονική περίοδο (Μάρτιος 2019) αντίστοιχες εργασίες πραγματοποιήθηκαν και σε άλλες θέσεις του Β.Ο.Α.Κ. (Σταλός, Γαλατάς, περιοχή Σούδας) στις οποίες επίσης είχαν εμφανιστεί σοβαρά προβλήματα. Στις 4-4-2019 με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης εγκρίθηκε Τεχνικό Δελτίο Έργου φυσικών καταστροφών στο ΒΟΑΚ π/υ 15.000.000,00€ το οποίο συνέταξε ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε. σε συνεργασία με συμβεβλημένη μελετητική εταιρεία. Στις 15-4-2019 η Γενική Δ/νση Συγκοινωνιακών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών ζήτησε από την ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ (υπηρεσία του Υπουργείου) να μεριμνήσει για τη σύνταξη των τευχών και για την, κατά προτεραιότητα, ανάθεση με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ. 2γ του ν.4412/2016 όπως ισχύει, των προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στη θέση Απτέρα – Μεγάλα Χωράφια.

Επίσης να προγραμματίσει την άμεση ανάθεση των μόνιμων έργων αντιμετώπισης των φαινομένων στη συγκεκριμένη θέση με την προαναφερθείσα διαδικασία. Στις 17-4-2019 ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης ΑΕ διαβίβασε προς τη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών την «Μελέτη προσωρινής σταθεροποίησης επιχώματος στην περιοχή Μεγάλα Χωράφια» που εκπόνησε συμβεβλημένη μελετητική εταιρεία (αξιοποιώντας τα στοιχεία των εργασιών που προαναφέρθηκαν), ελέγχθηκε από τις υπηρεσίες του Οργανισμού και εγκρίθηκε από τη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών στις 23-4-2019. Την ίδια ημερομηνία με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ανατέθηκαν οι αρμοδιότητες Διευθύνουσας Υπηρεσίας για την υλοποίηση των προσωρινών και μόνιμων μέτρων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων κατά μήκος του ΒΟΑΚ, στο Τμήμα Κατασκευής Έργων Αθήνας της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ (υπηρεσία του Υπουργείου).

Κατά τη διάρκεια του Μαΐου και με κατεπείγουσα διαγωνιστική διαδικασία ανατέθηκε από τη Δ/νση Οδικών Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών:
o σε μελετητή η σύνταξη της Τελικής Μελέτης Προσωρινών Μέτρων Αποκατάστασης καθώς επίσης και της Οριστικής Μελέτης Μέτρων Αντιμετώπισης Κατολισθητικών Φαινομένων στην θέση «Απτέρα – Μεγάλα Χωράφια» (με χρόνο παράδοσης τον Ιούλιο 2019).
o σε ανάδοχο οι εργασίες Προσωρινών Μέτρων Αποκατάστασης.

Η ίδια υπηρεσία (ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ) στις 31-5-2019 απέστειλε προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Επείγουσες εργασίες προσωρινών έργων αντιμετώπισης των κατολισθητικών φαινομένων στις θέσεις Άπτερα-Μεγάλα Χωράφια, Σταλός και Γαλατάς της Π.Ε. Χανίων» και συγκεκριμένα στην θέση Μεγάλα Χωράφια, επί του ΒΟΑΚ (στένωση λωρίδας-κυκλοφορία σε δύο ρεύματα) η οποία και εγκρίθηκε στις 5-6-2019. Η σήμανση και οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τέθηκαν σε εφαρμογή στις 14-6-2019 κατόπιν της απόφασης της αρμόδιας Αστυνομικής Δ/νσης”.

Facebooktwitterlinkedininstagramflickrfoursquaremail

 

Creta Voice

Δείτε Επίσης

Μπορεί να σας ενδιαφέρει x